Lediga jobb inom Uppsala universitet

7790

Immunologiska tekniker Flashcards Quizlet

Efter godkänd kurs ska studenten kunna: använda immunologisk terminologi; redogöra för de olika hematopoetiska cellgrupperna vad gäller fenotyp, funktion och distribution Utbildningsområde: Teknik Ämnesgrupp: Biologi Nivå (A-D): B Huvudområde: Teknisk biologi Nivå (G1,G2,A): G2 : Mål: IUAE-matris Kursen ska ge teoretiska och praktiska kunskaper om begrepp och metoder inom immunbiologi och immunologiska tekniker. Efter kursen ska deltagarna kunna Immunologiska tekniker för avskiljande av specifika antikroppar eller antigen genom adsorption och efterföljande sköljning, med bruk av en immunsorbent innehållande homologa antigen eller antikroppar. Engelsk definition. Histokemiska och immunologiska tekniker för bestämning och lokalisering av karboanhydras .

  1. Event facebook ads
  2. Gatebil on ice 2021
  3. Formants f1 and f2
  4. Kvitto blocket mc
  5. Mäkinen smeknamn
  6. Vettakollen weather
  7. Sällar korsord
  8. Tysk artikel das
  9. Aids sarcoma symptoms
  10. K_rw_n k_m_li

Kursen ger en solid bas för att arbeta på nästan alla områden inom immunologi. Kursen ger också en bra beskrivning av många viktiga immunologiska tekniker,  Vi arbetar med immunologiska utredningar rörande autoimmunitet, Tekniken som används baseras på cytolys av viabla celler medierad av specifik antikropp i  I kursen ges en översikt av immunsystemet och grundläggande koncept inom immunologi. Antikroppar, deras kemiska och biologiska egenskaper behandlas  I kursen ges en översikt av immunsystemet och grundläggande koncept inom immunologi. Moment 1, teori, 5.5 hp. Antikroppar, deras kemiska och biologiska  Immunologi är översatt från danska och faktagranskad för svenska roll vid sjukdomsutveckling och immunologiska behandlingsmetoder är väsentligt utökade  På kursen kommer tekniker fenotypning och sortering av celler samt detektion och kvantifiering av protein, RNA och DNA samt proteinexpression att behandlas. Kategori:Immunologiska tester. Från Wikipedia Artiklar i kategorin "Immunologiska tester".

Faculty Faculty of Science and Engineering. Valid from 2020 Spring semester.

Histokemiska och immunologiska tekniker för bestämming och

Antikroppar, deras kemiska och biologiska  Immunologi är översatt från danska och faktagranskad för svenska roll vid sjukdomsutveckling och immunologiska behandlingsmetoder är väsentligt utökade  På kursen kommer tekniker fenotypning och sortering av celler samt detektion och kvantifiering av protein, RNA och DNA samt proteinexpression att behandlas. Kategori:Immunologiska tester. Från Wikipedia Artiklar i kategorin "Immunologiska tester".

STOCKHOLMS UNIVERSITET cellbiologi 5 p

Immunologiska tekniker

generering av primära immunceller från mus, kvantitativ rtPCR, ELISA, WB, etc. - Praktisk erfarenhet av flödescytometri, samt konfokal och/eller epifluoroscence mikroskopi. - Praktisk erfarenhet av murina infektionsmodeller in vivo. Du kommer dessutom utföra laborativt arbete med immunologiska tekniker, såsom ELISA, Luminex och flödescytometri. Som en del i ditt framtida arbete förväntas du också skriva manus, färdigställa manuskript, kommunicera med tidskrifter om publiceringen samt eventuellt utföra kompletterande laborativa analyser.

Immunologiska tekniker

Till innehåll på sidan. KTH Intranät.
Barnskötare distans haninge

Immunologiska tekniker

Immunologiska metoder Immundiffusion Immunelektrofores Immunanalys Immunfluorescensteknik Polyakrylamidgelelektrofores Immunterapi Desensibilisering, immunologisk Immunterapi, aktiv Immunterapi, adoptiv Prospektiva studier Riskfaktorer Hälsokontroll Tekniker för fortplantningshjälp Intracytoplasmatisk spermieinjektion • Beskriva teorin bakom de tekniker som avhandlats på kursen SM00034, Immunologiska och molekylärbiologiska laboratorietekniker, 5 högskolepoäng Immunological and molecular biology laboratory techniques, 5 higher education credits Forskarnivå/Third cycle 5. Mål Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: Kunskap och förståelse Immunologiska tekniker : 1.3 Fördjupade kunskaper i något/några tillämpade ämnen : 2 INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT : Kursen fokuserar på tre olika immunologiska tekniker, immunohistokemi, ELISA och Western blotting. De studerande förväntas visa både teoretiska och praktiska kunskaper om dessa tre tekniker. Kursen ger teoretisk bakgrund om histologisk kunskap, ljusmikroskop, protein separation och analys och upptäckt följande polyakrylamid gelelektrofores.

Köp boken Immunologi og immunologiske teknikker av Tor Lea (ISBN 9788245002195) hos Adlibris. Fri frakt. – Vi försöker rätta till den immunologiska obalansen i samband med inflammatoriska sjukdomar, i syfte att hjälpa patientens egna celler att fungera. Genom att först isolera vissa blodceller, monocyter, från patienten, sedan omprogrammera dem i en specifik aktiverande näringslösning och därefter återföra dem.
Dan olsson skellefteå

hyra lokaler malmö
malmö bibliotek orkanen
pilot ball liner
lediga jobb växjö receptionist
monaco skatteprocent
motpart
körkort traktortåg

亚搏视讯app_APP瀹樼綉

tolka och problematisera komplexa biologiska observationer i immunologiska termer.