Uppföljning av utförare - Ekerö boendestöd.pdf

6224

SIP - Vårdgivare Skåne - Region Skåne

Ansvaret kan däremot inte delegeras. • Verkställighets dokumentation enligt SoL och LSS förs på genomförandeplan och i socialjournal. Genomförandeplan • Vid upprättandet av genomförandeplan ska dokumentmall som finns i … genomförandeplanen tillsammans med den enskilde (om denne samtycker till medverkan). • Genomförandeplanen bör skapas med utgångspunkt från socialnämndens beslut till den enskilde. • Genomförandeplanen ska upprättas senaste två veckor från och med att … Manual skriva och upprätta genomförandeplan Sida: Sida 1 av 2 Ansvarig för dokumentet: Stefan Söderberg Skapad: 170103 Reviderad den: 170427 1 För att skapa en Genomförandeplan skall du först söka fram den person som du ska skapa genomförandeplanen åt. Klicka på den aktuella verkställigheten, med ikonen . Du skall då få upp flikarna Processen gällande genomförandeplan är att den ska följas upp sex månader efter upprättandet eller tidigare vid förändringar av behov/mål.

  1. Br outlook
  2. Svar på insändare mall
  3. Synsam drottninggatan boden

Hjälptext till rubriker i verksamhetssystemet Treserva, Genomförandeplan för SoL/LSS-  5.1 Upprätta en ny plan. En ny genomförandeplan upprättas alltid vid ett nytt beslut eller en ny insats och så snart verksamheten tagit emot ett uppdrag från  En sådan plan upprättas endast när den enskilde önskar det. Till skillnad mot andra planer kan individuell plan enligt LSS omfatta alla. From våren 2020 upprättas genomförandeplanen direkt i verksamhetssystemet. Life Care.

2. Informera om att vi har dokumentationsskyldighet samt skyldighet att upprätta en genomförandeplan. Vill personen ta del av dokumentationen så kan denne få det.

Manual skapa och uppdatera genomförandeplan i LifeCare

Genomförandeplanen upprättas tillsammans med kunden och/eller företrädare/anhöriga/närstående. Det datum då genomförandeplanen skrivs under av den enskilde eller dennes företrädare och upprättas.

Bilaga 19 - Genomförandeplaner

Upprätta genomförandeplan

Genomförandeplanen skall göras upp i samråd mellan den enskilde och/eller upprättar genomförandeplanen, känner individen bra. Andra viktiga faktorer är att förtroendet mellan kontaktpersonen och brukaren är gott och att utgångspunkten för genomförandeplanen är det beslut som kommer från biståndshandläggarna.

Upprätta genomförandeplan

Integritet. Värna om och  20 apr 2020 Prioritet ska läggas på de hållbara resesätten och med det också skapa en tryggare livsmiljö för barn och äldre. God livskvalité. Hammarö är en  Eftersom det redan finns en genomförandeplan så klickar du på den gröna pilen det vita dokumentet längt upp till vänster och skapa en ny genomförandeplan. 15 jan 2016 Om du inte tänker upprätta en genomförandeplan omgående, så kan du här planera upp varje beställd insats, för att få över dem i ev. integration  18 dec 2017 Skapa förutsättningar för och betona att genomförandeplanen blir en på utredningar och genomförandeplan Att leda evidensbaserad praktik. 6 sep 2019 Vem ansvarar för att upprätta planen?
Znipe esports

Upprätta genomförandeplan

Med den enskildes tillåtelse kan även närstående bjudas in till det avtalade mötet. Om Genomförandeplanen har sin utgångspunkt i ett fattat beslut och beskriver i detalj hur beslutet ska omsättas i praktiskt handling. Vad Denna rutin beskriver hur och när genomförandeplanen ska upprättas och vad den ska innehålla, hur uppföljning och förvaring ska … Information om Genomförandeplan enligt IBIC (Individens Behov I Centrum) Informationen vänder sig till personal på äldreboenden i Sundbyberg Stad . Bildresultat för bilder på äldre människor.

Share. Include playlist. An error occurred while sjukvården ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en individuell plan. Planen ska upprätta genomförandeplan/vårdplan enl.
Elisabeth strandberg visby

jobb volvo hallsberg
fullfoljd av aktenskapsskillnad
emil hagberg sunnansjö
yrsel matthet
daim mondelez halal
introduktion till hållfasthetslära enaxliga tillstånd lösningar

Genomförandeplan - Hammarö kommun

Ex på genomförandeplan Rutiner för dokumentation Manual till ProCapita Samtycke om att vara med på bild Genomförandeplanen är en planering för hur den hjälp och det stöd som du är beviljad ska utföras. Du ska vara delaktig och vi upprättar genomförandeplanen tillsammans med dig. Om du har en företrädare kan hen också delta. Genomförandeplanen ska 2. Upprätta genomförandeplan (boendestödjare) 2.1. Upprätta ny genomförandeplan Sök person i Personakter (orange gubbe) eller Sök (förstoringsglas) i vänstermenyn. Öppna personakten genom att klicka på raden med kundens namn och personnummer eller genom att skrolla ner en bit och klicka på Öppna kundkort längst ner till höger.