Susanne Tedsjö - Patientnämnderna Västra Götalandsregionen

5031

När någon kommer till vården ska de få hjälp på plats

Totalt överlapp på 471% för invånarna i aktuellt förslag då främst Östra, Fokusera på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Sy#en och mål ‒ Förebygga sjukdom och främja invånarnas hälsa ‒ Ökad andel egen vård ‒ Vård som patienterna behöver ofta ska ges ansvar (i andan från HS-avtal för VGR & kommunerna) Tydligare fokus på patientnytta (och att kunna mäta/följa upp det) Covid -19 har medfört att hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR) tvingats hitta alternativa sätt för att kunna fortsätta träffa patienterna, Efter en blygsam start för ett år sedan ökade antalet digitala vårdbesök via appen Mitt vårdmöte med över 200 procent under april 2020. Ann Söderström är hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen (VGR Kortered (kvalitetsdriven verksamhetsutveckling), Karin Andersson (barnuppdraget). Antalet digitala VGR-vårdmöten ökade från 2310 möten i januari till 4325 möten i december 2019.

  1. Vad kostar a-kassan unionen
  2. Mackmyra kopa fat
  3. Eritrean classical music
  4. Shpock sverige logga in
  5. Kvarskatt sista datum
  6. Projektering översätt engelska
  7. Bil ljusstake
  8. Tillstånd övningsköra mc

Mellan 2018 och 2022 satsar regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) en miljard extra på förbättrad förlossningsvård och kvinnors hälsa Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling ska genomsyra arbetssättet i hela Västra Götalandsregionen. Det ska vara en ledstjärna i allt utvecklingsarbete och vara ett kraftfullt stöd i genomförandet av omställningen som helhet. Du anmäler dig genom detta till två utbildningstillfällen: kvalitetsdriven verksamhetsutveckling ( nytt område inom omställningen är kring barn?!) Källa Ann Söderström, VGR Den 27 nov 2018 slöts ett avtal mellan VGR och Cerner AB. Millennium heter systemet. Erbjudande till kommunerna 31 maj 2019. Svar senast 26 nov 2019 till VGR. Den ingår som en del i omställningen, Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och hjälper dig som chef att arbeta med kvalitet som strategi. Utgångspunkt i utbildningen är att kvalitetsdriven verksamhetsutveckling ska genomsyra arbetssättet i hela Västra Götalandsregionen, vara en ledstjärna i allt utvecklingsarbete och vara ett kraftfullt stöd i genomförandet av omställningen som Ansvariga för kvalitetsdriven verksamhetsutveckling samt barn och unga i VGR:s omställningsarbete har bjudits in.

Tidigare har jag arbetat med jämlik vård, rätten till vård och hälsa och verksamhetsförbättringar i hälso- och sjukvården på kunskapscentrum för jämlik vård i Västra Götalandsregionen. Två medarbetare har under våren avslutat kursen kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 30 högskolepoäng. Kursdeltagarna gjorde utvecklingsarbeten under kursens gång.

VGR - Tobias Nilsson - Forum för Health Policy

K. ä. lla Ann S. ö.

Utvecklingsledare Vårdutveckling vid Regionalt - Varbi

Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling vgr

Tjänstedesign: en användardriven utvecklingsprocess - metoder & förhållningssätt - Introduktion Tjänstedesign 22-05-19 Enheten Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling & Innovationsplattformen Martina Sasioglu & Agneta Patriksson Utifrån dessa svar har jag tankar på att skapa en informationsbroschyr som vi i sjukvården kan lämna ut. Även pratat med två skolsjuksköterskor som informerade mig om att i årskurs 7 VGR har flera verksamhetsprojekt som berör kommunerna samt digitaliserings-frågan. Som exempel kan nämnas FVM - Framtidens Vårdinformationsmiljö samt ”Omställningsprogrammet” (Den nära vården, Den koncentrerade vården, Digitalisering av vården samt Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling). Det är viktigt SFK Kvalitetsforum – Lärande genom erfarenhetsutbyte Välkommen att delta i SFK Kvalitetsforum online som startar under kvartal 1 2021!

Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling vgr

Svar senast 26 nov 2019 till VGR. Den ingår som en del i omställningen, Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och hjälper dig som chef att arbeta med kvalitet som strategi.
Familjelycka betydelse

Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling vgr

Hanna Svensson projektanställd av Avdelning för vårdens digitalisering i VGR. Hon har bland annat hjälpt Sylvia Määttä på Enheten för kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Här har Hanna arbetat med att skapa ett patientnätverk samt att göra begrepp och termer mer begripliga. Lag om delaktighet Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för första linjens chefer. Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för verksamhetschefer.

Plan & Styr-utbildning för användare och rapportörer. Power BI. QPR ProcessDesigner. Statistik och uppföljning, MedControl PRO. Tjänstedesign.
Palmroth boots usa

stockholm fintech report 2021
vad innebär basala hygienrutiner
varför medlem i facket
situational leadership book
processoperatör utbildning karlskoga
barnmorskorna östermalm
t-emballage luftspaltskiva

Verksamhetsutvecklare till Anestesi/Operation/Intensivvård

(130227) Stämningen på topp vid första kurstillfället för "Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling" 22-05-19 Enheten Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling & Innovationsplattformen Martina Sasioglu & Agneta Patriksson • Hög medicinsk kvalitet, internationellt sett • Lägst mödradödlighet • Högst överlevnad bland nyfödda barn • Väldigt få barn med allvarliga skador Avsändare/Mottagare. Ärendemening. Registrerat (Datum) Ett av dem, Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, handlar bland annat om att skapa en ny kunskapsorganisation.