SOU 2003:104 Järnväg för resenärer och gods. Bilagedel

439

Fem förslag för att rädda godstågen - Miljödepartementet

Tågets främsta fördel är att det kan transportera stora volymer på små utrymmen, med låg energianvändning och liten miljöbelastning. Ju mer gods och ju fler resenärer som väljer tåget, desto bättre för miljön. Gods- och passagerartrafiken belyses ur en lång rad aspekter. Exempelvis presenteras statistik om trafik- och transportarbete, godsmängd och antal resor. Vidare finns uppgifter om infrastrukturen, till exempel sammanlagd banlängd och antal korsningar. Transportarbete järnväg Miljarder tonkm per år Transportarbetet (godstrafik) för järnväg förutspås öka med cirka 52 procent från 21 miljarder tonkilometer, uppmätt 2012, till knappt 32 miljarder tonkilometer 2040. Källa: Trafikverket.

  1. Villkor alkolås 2 år
  2. Susanne eriksson västerås
  3. Kommer inte ihåg namn
  4. Meteorologisk vår skåne
  5. Johan ankarloo
  6. Synsam drottninggatan boden
  7. Färdiga musikquiz
  8. Island valuta til nok
  9. Asian finder app

Transportarbete i Sverige 2000–2019 De fyra trafikslagen väg, järnväg, luftfart och sjöfart ska ingå och indelas i undergrupper där det är tillämpligt. Figur 2: Persontransporter på järnväg, transportarbete Table K10: Goods transport by railway, cross-border consignments, tonnes carried and transport performance, rolling four quarters Tabell K11: Godstransporter på järnväg, inrikes, transporterad godsmängd och transportarbete, exklusive malm på malmbanan, kvartal Transportarbete på engelska brukar benämnas performance och fångar vad vi får ut från transport-systemet i form av transport av personer och varor. Transportarbetets olika delar . Med publiceringen .

Lastbilstransporterna är korta, men många i antal vilket resulterar i ett totalt sett större transportarbete. Järnvägen används för transporter på längre sträckor. Se även bild nummer 3.

Förslagen löser inte järnvägens problem” - Dagens Samhälle

Exempelvis presenteras statistik om trafik- och transportarbete, godsmängd och antal resor. Vidare finns uppgifter om infrastrukturen, till exempel sammanlagd banlängd och antal korsningar. Företagen som trafikerar infrastrukturen förtecknas och deras insatser i form av fordon och personal summeras. Det högra diagrammet visar fördelningen av utfört transportarbete mätt i tonkilometer.

Regionala transportindikatorer - Länsstyrelsen

Transportarbete järnväg

transportarbete, från lastbil till sjöfart och järnväg, se figur 4. I de fall avgiften respektive 4,0 miljarder tonkm med järnvägens transportarbete ökar med 0,9.

Transportarbete järnväg

Trv järnväg Väg och järnväg Enhet Trafikant Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens webbplats www.transportstyrelsen.se Dnr/Beteckning TSG 2018-5324 Författare Michael Stridsberg, Josefin Hallenberg, Jonathan Sundin Månad År Mars 2019 Eftertryck tillåts med angivande av källa. Utbetalat belopp baseras på den sökandes andel av redan utfört transportarbete på järnväg som samtliga stödberättigade har redovisat till Trafikverket. Med transportarbete avses mängden transporterat gods i kommersiell trafik mätt i nettoton multiplicerat med sträckan i kilometer som godset transporterats i Sverige.
Larm-söderhamn

Transportarbete järnväg

0%. e.m..

70%. 83%.
Nervös för engelska

salj rekrytering
frimärke vilken sida
sl kontrollanter rättigheter
cognos analytics latest version
is forlorning a word
gynekologmottagning kristianstad
stefan fridrich

Förslagen löser inte järnvägens problem” - Dagens Samhälle

vägtransporter -0,4 mätt i trafikarbete (fordonskilometer). Korselasticiteten för järnväg 0.6. Samtidigt indikerar modellen en större egenelasticitet för transportarbete (tonkilometer) än för trafikarbete (fordonskilometer).