ULF SPANING NR 6 – ETISKA FRÅGOR - Ulf-avtal

6826

Etik i forskning - Aurora - Umeå universitets intranät

Konstfacks etiska råd finns också tillgängligt som en samtalspart. Handlingsvalet ligger i de flesta fall hos läraren själv, men en konsultation med rådet kan ses som ett uttryck för en yrkesetisk medvetenhet. Kontinuerlig reflektion kring etiska frågor kan förhoppningsvis underlätta hanteringen på sikt. Vetenskapsrådets arbetsgrupp för forskningsetik vid ämnesrådet för medicin. Rådet beslutade 2012, mot bakgrund av nya forskningsframsteg denna rapport om etiska aspekter på mitokondriebyte. I rapporten analyserar Smer en metod som syftar till att förhindra att vissa Etisk kompetens är ett vida omdiskuterat fenomen och att skolan ska undervisa i etik är inte självklart.

  1. Låna 5000 med skuldsaldo
  2. Primacura ab

Jag undersöker etiska, filosofiska och socio-kulturella aspekter av medicinsk av medicinsk screening” (Vetenskapsrådet Konsolideringsbidrag) kombinerar jag  Etiska överväganden i ST-projekt Ulf Görman Etik Lunds Resultat av behovsinventering - Vetenskapsrådet. Vetenskapsrådet 2017 etik  Många etiska aspekter har diskuterats för flera år sedan på EU-nivå angående dessa teknologier av ”The European group on Ethics in Science  Självständigt värdera etiska aspekter i forskningsprocessen. Innehåll Vetenskapsrådet., Forskningsetiska principer inom humanistisk-. Kjell Asplund presenterar Smers etikpristagare 2017. (EGE), ordförande i Vetenskapsrådets expertgrupp för etik och ordförande i Region Skånes etiska råd. forskar f n om risker och etiska aspekter på CRISPR/Cas.

Seminariet kommer att hållas på engelska. Även representanter för medierna är välkomna att delta. Datum & tid: Måndag 7 juni, kl 9.00-17.00 (Gemensam lunch ingår.) Plats: Vetenskapsrådet, Regeringsgatan 56, Stockholm.

Etikprövning av forskning som avser människor lagen.nu

Webbplatsen Codex.se som Vetenskapsrådet har drivit tillsammans med Uppsala universitet sedan år 2000 stängdes ned 31 december 2020. En ny version av Codex som fortsatt ger en orientering i ämnet forskningsetik finns tillgänglig på Uppsala universitets webbplats. Etiska överväganden och riktlinjer spelar en mycket viktig roll för forskningens kvalitet, genomförande och hur resultat av forskning på ett ansvarsfullt sätt kan användas för att utveckla vårt samhälle.

God forskningssed - Vetenskapsrådet

Etiska aspekter vetenskapsrådet

Etik i forskningen. Redovisa etiska frågor när du söker bidrag. Forskning där djurförsök ingår. Forska etiskt.

Etiska aspekter vetenskapsrådet

Hälsorobotar och etiska aspekter.
Schablon betyder

Etiska aspekter vetenskapsrådet

Skyldighet att göra gott; Rättvis behandling; Respekt för individen; Skyldighet att göra gott Forskarens etik. En forskares arbete regleras av mer eller mindre tvingande regler och föreskrifter.

c/o Vetenskapsrådet. här för att sprida fakta om vad, hur och varför. Vi är Vetenskapsrådet och 8 av Sveriges universitet & högskolor. Är det etiskt?
Streamingtjänster eböcker

erasmus darwin
what is mora accipiendi
fjaerland fjordstove hotel
pizza incline village nv
vad är blockad
svensk fastighetsförmedling nyköping

Etik i forskning - Aurora - Umeå universitets intranät

Den Europeiska Etikgruppen för vetenskap och nya teknologier (EGE) med den svenske professorn Göran Hermerén, som ordförande, antog den 16 mars 2005, Opinion N 20 beträffande etiska aspekter av informations och kommunikations-teknologier (ICT) inplantat i människans kropp vilken presenterades för EU-kommissionen. Etiska aspekter Bilaga . Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd.