Lärarhandledning - Norstedts

7810

NY BOK! På, mellan och bortom raderna... - Natur & Kultur Skola åk

Varför skulle det vara pinsamt, tror du? Kapitel 8 Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.) 32. Nu är Elin tillbaka. Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.) 14. Maria tycker att kaffet värmer bra, men att hjärtat känns kallt. Vad menar hon med det, tror du?

  1. Levantine arabic countries
  2. Drop in frisör hudiksvall
  3. Tolv restauranger

Questioning The Author (Beck et al) Exempel på frågor: • Vem är författaren? • Vilket syfte har författaren med sin text? Vi läser mellan raderna på raderna och bortom raderna. Se ovan, genom att se tidigare goda exempel. Syfte: Att förstå och klara målen i de nationella proven. Samtal efter klargör och fördjupar förståelse på samma gång som elever utvecklar förmågan att läsa både mellan och bortom raderna.

Att inom forskning undersöka ett fenomen, i vårt fall alltså texters budskap och därmed sammanhängande undervisning Att läsa på, mellan och bortom raderna Litteracitet och påverkansfaktorer för nyanlända Maja Nordström Handledare: Ulla Melander Marttala Institutionen för nordiska språk !

Ord och uttryck samt läsförståelsefrågor - Lärarhandledning

Vi läser berättande texter tillsammans och enskilt och tränar på att sammanfatta texter på raderna samt mellan raderna genom att svara på olika typer av frågor till texten. UPPSALA UNIVERSITET EXAMENSARBETE, 15 hp Institutionen för nordiska språk Svenska som andraspråk, forsättningskurs C Ht 2017 Att läsa på, mellan och bortom raderna Frågor mellan raderna är sådana som kräver att läsaren kan hitta svaren på olika ställen i texten och dra egna slutsatser. Detta brukar kallas för att göra inferenser, att läsa mellan raderna.

Läs högt och samtala om texten” – Skolvärlden

Bortom raderna exempel

Så, vi har tre sätt att läsa: På raden.

Bortom raderna exempel

Jag tycker att urvalet har en bra spridning både kring teman och att huvudpersonerna är jämt fördelade mellan pojkar och flickor. Nutanix är ett ungt IT-företag som redan har gjort en lång resa. Vi träffar GM Mats Ericson och pratar vägen framåt och omvandlingen från hårdvara och hyper-converged infrastructure till prenumerationsbaserade lösningar och nya hyper cloud infrastructure.
Skromberga blasorkester

Bortom raderna exempel

Hon pulsar genom de ännu oplogade  av S Karlsson · 2009 — En läsare förväntas kunna läsa både mellan och bortom raderna.

Projektet avslutas med att skriva en bokrecension. (På, mellan, bortom raderna samt Klara svenskan). Fokus på att resonera, problematisera innehållet i boken.
Kohtaamisia ja eroja

skollov 2021
sahlgrenska mikrobiologi analyslista
vaktbolag stockholm
räkna pengar inflation
berg engelska till svenska

Att läsa mellan och bortom raderna - Skolverket

Dessa begrepp motsvarar tre nivåer av läsförståelse som också har uppmärksammats i Lgr 11 och kunskapskraven för årskurs 3, 6 och 9. Teori bortom raderna. Projektet Budskap bortom raderna är ett litteraturdidaktiskt forskningsprojekt inom STLS där lärare och forskare tillsammans undersöker undervisning om det som i kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk kallas ”texters budskap”.. Att inom forskning undersöka ett fenomen, i vårt fall alltså texters budskap och därmed sammanhängande undervisning Förkunskapskrav: Eleverna bör ha arbetat med läsförståelsestrategierna ”att förutspå” och ”att utreda nya ord och uttryck.”De bör också veta att det går att ställa olika typer av frågor på en text och känna till begreppen ”frågor på raderna”, frågor mellan raderna” och ”frågor bortom raderna” Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.) 12.