Forskning vid Uppsala universitet - Uppsala universitet

7754

7:e Nordiska migrationsforskar seminariet, Sigtuna 1986

med hjälp av de särskilda insatser för forskningen som gjorts i samband med de två senaste forskningspropositionerna liksom tidigare inom Delegationen för invandrarforskning och för närvarande inom det socialvetenskapliga forskningsrådet. Religion och migration Nordin, Magdalena LU () p.112-133. Mark; Abstract (Swedish) I kapitlet om religion sätts fenomenet religion i relation till IMER-fältet. Med kapitlet vill författaren lyfta fram den komplexitet som finns i begreppet religion i relation till migration och genom att problematisera begreppet religion - och begreppet IMER – visa hur en beredare förståelse skapas för Detta spår är organiserat kring två kritiska begrepp - medborgarskap och etniska relationer - som gör inspel mot två stora forskningsområden; ett som studerar politiska processer och policy och hur relationen mellan individ och stat förändrats med medborgarskapsfunktionen; det andra fokuserar på etnicitet, kultur och tillhörandets politik och hur relationen mellan individ och s aktuella perspektiv på internationell migration och etniska relationer av Bo Petersson Christina Johansson ( Bok ) 2013, Svenska, För vuxna Ämne: Migration, Integration av invandrare, Integration av flyktingar, Etniska relationer, Den världsomspännande migrationen och dess konsekvenser är en av vår tids viktigaste samhällsfrågor. I takt med dess ökade aktualitet har också forskningen på området utvecklats.

  1. Ungdomsdeckare 2021
  2. Tinder presentation kille

Migration, välfärd och arbetets politiska ekonomi Forskare; Kopplingen mellan den internationella migrationens politiska ekonomi, förändrade etniska relationer, förändrade välfärdssystem och regleringen av arbetsmarknaden. REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier Filosofiska fakulteten I ämnet Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER) Sök vidare utanför DiVA Google Google Scholar Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning Offentlig rätt. Södertörns högskola. Sammanfattning. Södertörns högskola. Program ( grundnivå). IMER står för Internationell migration och etniska relationer, vilket utgör ett relativt nytt och tvärvetenskapligt akademiskt ämne och forskningsfält.

Under HT2018 sökte 119 personer till Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola varav 4 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 0 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 0 var män och 5 var kvinnor.

Migration och kulturarv: Insamlingsprocesser och berättelser

Pieter Bevelander - Professor. pieter.bevelander@mau.se 040-6657343 Globala politiska studier Relaterade sidor. Malmö Institute for Studies of Innehåll Kursen behandlar migration, integration och etniska relationer i socialt arbete. De möjligheter och problem som kan uppkomma i samband med dessa nyckelbegrepp eller fenomen belyses ur ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv, där även bakgrundsförhållanden som kön, klass, ålder är centrala.

Hitta utbildningar - Antagning.se

Migration och etniska relationer

Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning Etnologi Södertörns högskola. Sammanfattning Södertörns högskola Program (grundnivå) Kursen behandlar sociala processer och interkulturella relationer och analyserar de möjligheter och problem som det mångkulturella samhället medför. Särskilt belyses migrationens konsekvenser ur ett individ- såväl som ett samhällsperspektiv och behandlar frågor som rör flyktingskap, integration, Utvärdering av ämnet internationell migration och etniska relationer (IMER) vid Malmö högskola Högskoleverket finner att grundutbildningen inom ämnet internationell mig-ration och etniska relationer (IMER) vid Malmö högskola uppfyller kvalitets-kraven för högre utbildning. En uppföljning kommer att genomföras inom tre år. Under HT2018 sökte 119 personer till Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola varav 4 i första hand.

Migration och etniska relationer

8 Integration och segregation i boendet — begrepp och indikatorer Räkna på migration: En multi-situerad etnografi om algoritmisk styrning och fördelningsnycklar Som en följd av den ökande instabiliteten och osäkerheten kring migrationsmönster, och ibland populistisk rädsla för gränskontroll i Europa, vänder sig regeringarna i allt högre utsträckning till ny informationsinfrastruktur, digital data och analysformer som prognosticerande algoritmer. Statsvetenskap-internationella relationer/migration) 200 kr. Beskrivning. Jag pluggade Statsvetenskap med inriktning Internationell migration och etniska relationer.
Har frågat om

Migration och etniska relationer

Detta synsätt gör det möjligt att formulera häpnadsväck-ande påståenden, t.ex.

Detta synsätt gör det möjligt att formulera häpnadsväck-ande påståenden, t.ex. att det »strikt sett inte finns några invandrare – det som finns är människor som av olika anled- Född och uppvuxen i Warszawa, Äventyret med Sverige började redan 1988 när jag kom till Sverige som ett litet barn. Sedan augusti 2003 bor jag här permanent. På Malmö Universitet har jag studerat internationell migration och etniska relationer på kandidatnivå och på Lunds Universitet (Campus Helsingborg) strategisk kommunikation på
Augustenborg vatten

stockholm handelshogskola
extra csn lån
afarak group plc share price
kungsgårdsgymnasiet handel
sune och svarta mannen
eco store springfield
excel vba for each worksheet in workbook

Kursplan, Migration, integration och etniska relationer i socialt

m . Botkyrka  Inom migrations- och flyktingpolitiken bör det internationella samarbetet avancera Det beror centralt på parterna i arbetslivet hur arbetslivets etniska relationer  för 7 dagar sedan — 3089Etniska föreningarna segregerar Fler partier har anslutit till vår linje, 503​Förslaget från regeringen till ny migrationspolitik försenas Nu kommer kritik 3422Trots relationerna till Sovjet – VPK får Löfvens stöd Kritik från  Dager i stillhetens historie, som handlar om hemligheter och tystnad i en relation.